aktuariusze

 
» Aktuariusz 
» Rezerwy na świadczenia, wycena 
» Usługi aktuarialne 
» Aktuariusz krajowy 
» Biuro aktuarialne 
» Kontakt 
» Aktuariat ubezpieczeniowy 
» Zawód aktuariusz 
» Pierwsza wycena aktuarialna 
» Ryzyko w firmie 
» Aktuariat edukacja sympozja wydarzenia 
» Aktuariusze - lista 
 
aktuariusz kontakt

Zawód aktuariusz

Aktuariusze w oparciu o dane historyczne, regulacje prawne i prognozy dokonują kalkulacji prawdopodobieństw zdarzeń losowych, takich jak narodziny, małżeństwo, choroba, bezrobocie, wypadki, emerytura lub śmierć. Oszacowują również ryzyko powstania szkód majątkowych. Można stwierdzić, że aktuariusz przypisuje finansową wartość przyszłym zdarzeniom.

Korzenie zawodu aktuariusza sięgają przełomu XVII i XVIII w. i były powiązane przede wszystkim z rozwojem ubezpieczeń na życie, ale głównego znaczenia profesja ta nabrała dopiero w XIX w. Matematykę aktuarialną zapoczątkowały pod koniec XVII w. prace angielskiego astronoma E. Halleya dotyczące wymieralności w wybranej populacji, a w 1948 r. w Londynie powstał Instytut Aktuariuszy - pierwsza placówka naukowa prowadząca prace z zakresu matematyki aktuarialnej.

Aby zostać aktuariuszem należy dobyć specjalistyczne wykształcenie i zdać stosowne egzaminy.

Egzamin aktuarialny przeprowadzany jest co najmniej 2 razy w roku
i składa się z czterech części:

Matematyka finansowa
Matematyka ubezpieczeń na życie
Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych
Prawdopodobieństwo i statystyka

W Polsce za początek tej profesji można uznać rok 1920, w którym działalność rozpoczął Polski Instytut Aktuariuszy. Od 1990 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego działa Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych, wiele jednostek na polskich uczelniach wyższych również prowadzi edukację aktuarialną. Środowisko aktuariuszy w 1991 r. powołało Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie tej grupy zawodowej, a także uczestnictwo w pracach legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Aktuariuszy.


Valid HTML 4.0 Transitional
183337       

Aktuariusz zawód egzaminy aktuariat wyceny

Biuro aktuarialne, wyceny aktuarialne, obliczanie ryzyka    © 2010-2011 entro.pl
usługi aktuarialne